Zondag 22.25

Bull

De serie volgt de charmante Jason Bull, een proces-consultant die samen met zijn team probeert te begrijpen hoe juryleden, advocaten en getuigen denken en handelen tijdens een proces.

Bull, zondag 22.05