Love Island

Denzel vertelt bij Goedele hoeveel bedpartners hij had